لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TNX

Thank You

کلمه TNX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
TNX