لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:34

مخفف TNX

Thank You

کلمه TNX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
TNX