لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:35

مخفف JK

Just Kidding

کلمه JK بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای شوخی می کنم می باشد.
این کلمه گاها در فیلم ها هم استفاده شده است.
JK