لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HRU

حالت چطور هست

کلمه HRU بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای حالت چطوره؟ می باشد.
HRU