لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:25

مخفف MSG

Message

کلمه MSG بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای پیام یا پیغام می باشد.
MSG