لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 12:10

مخفف MSG

Message

کلمه MSG بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای پیام یا پیغام می باشد.
MSG