لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:56
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GN

Good Night

عبارت GN به طور معمول در گفتگوهای اینترنتی (‌ چت ) به معنای شب بخیر یا همان Good Night می باشد.
GN