لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:27

مخفف AFK

Away From Keyboard

AFK عبارتیست که در خدمات گپ زنی زنده در اینترنت و خدمات اطلاعاتی آنلاین دیده می شود و بدین معناست که شخص موقتاً قادر به پاسخگویی نیست.
AFK