لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:31

مخفف AFK

Away From Keyboard

AFK عبارتیست که در خدمات گپ زنی زنده در اینترنت و خدمات اطلاعاتی آنلاین دیده می شود و بدین معناست که شخص موقتاً قادر به پاسخگویی نیست.
AFK