لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:39

مخفف JD

Job Description

شرح شغل، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات
JD