لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:27
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BA

Bachelor of Arts

کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر است که معادل لیسانس در این رشته ها می باشد.
BA