لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:28
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LTR

Left To Right

به معنای چپ به راست است که در طراحی سایت برای سایت های چپ چین استفاده میشود.
LTR