لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 دی 1397 - 18:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BFF

Best Friend Forever

به معنی بهترین دوست برای همیشه/تا ابد.
BFF