لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 12:15

مخفف BFF

Best Friend Forever

به معنی بهترین دوست برای همیشه/تا ابد.
BFF