لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:32

مخفف BFF

Best Friend Forever

به معنی بهترین دوست برای همیشه/تا ابد.
BFF