لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CBA

Can't Be Arsed

CBA به معناي حس و حال انجام كاري رو نداشتن و يا توان انجام كاري رو نداشتن.
CBA