لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:18
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ASL

Age, Sex, Location

معمولاً در گفتگوهای اینترنتی، از کلمه (اصل) ASL برای پرسیدن اطلاعات طرف مقابل استفاده می کنند.
اطلاعاتی به ترتیب شامل: سن، جنسیت، محل زندگی
ASL