لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:15

مخفف ASL

Age, Sex, Location

معمولاً در گفتگوهای اینترنتی، از کلمه (اصل) ASL برای پرسیدن اطلاعات طرف مقابل استفاده می کنند.
اطلاعاتی به ترتیب شامل: سن، جنسیت، محل زندگی
ASL