لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف W8

Wait

لطفا صبر کنید.
لطفا منتظر بمانید.
این عبارت در چت و یاهو مسنجر به معنای لطفا صبر کنید می‌باشد.
W8