لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف YW

You are Welcome

عبارت YW در بسیاری از گفتگوهای عمومی آنلاین (چت) و یا پیام‌ها به معنای خواهش می کنم می‌باشد.
YW