لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:06

مخفف PM

Post Meridian

علامت PM در زمان، مخفف کلمه Post Meridian است که کلمه post به معنی after که معنای فارسی آن بعد از است و کلمه meridian به معنی noon که معنای فارسی آن ظهر است.
این علامت برای ساعت دوازده ظهر تا دوازده نیمه شب استفاده می شود.
PM