لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف VS

Versus

VS مخفف کلمه Versus، به معنای در مقابل با ...
برای مثال در جنگ‌های تن به تن می‌گویند : بازیکن شماره یک Vs بازيکن شماره دو
VS