لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 15:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BMI

Body Mass Index

BMI مخفف body mass index كه مربوط به وزن و قد و تناسب اندام هست كه یك فرمول جهانی است.
BMI