لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:27
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف B2C

Business To Consumer

معامله الکترونیکی مستقیم محصولات و سرویس ها بین شرکتهای تجاری و مشتریان . B2C روی تجارت در مواردی چون بهبود و توسعه کارایی در تحویل اجناس و سرویس ها به مشتریان تاثیر دارد.
B2C