لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:56
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATT

Attention

در بعضی موارد، کلمه Attention به صورت مخفف (ATT) نوشته می شود که به معنی توجه می باشد.
ATT