لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 15:28
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف پیامک

پیام کوتاه

عبارت پیامک، کوتاه شده پیام کوتاه (SMS) در تلفن همراه می باشد.
پیامک