لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 28 تیر 1397 - 19:34

مخفف پیامک

پیام کوتاه

عبارت پیامک، کوتاه شده پیام کوتاه (SMS) در تلفن همراه می باشد.
پیامک