لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:52
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RIP

Rested In Peace

این کلمه مخفف بر روی سنگ قبر مسیحیان نوشته می شود و به معنی آرام گرفته در صلح و آرامش می باشد
RIP