مخفف کلمه ASTRO


( American Society for Therapeutic Radiology and Oncology )
جامعه آنکولوژی و پرتوشناسی درمانی آمریکا تأسیس ۱۹۵۸، معروف به آسترو (ASTRO)، بزرگترین سازمان پرتودرمانی حرفه‌ای جهان است.

این انجمن در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰۰۰ عضو داشت و مرکز آن در ویرجینیا قرار دارد.
ASTRO
بازگشت به صفحه قبل