لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 13:15
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MIT
مخفف عبارت MIT
Millî İstihbarat Teşkilatı
سازمان اطلاعات ملی (به ترکی استانب...
ساما
مخفف عبارت ساما
سيستم آموزش مدارس ايثارگران
نرم افزار ساما - اختصاصي مدارس اي...
شفق
مخفف عبارت شفق
شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی
شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی
پاوا
مخفف عبارت پاوا
پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا
پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا
INSEP
مخفف عبارت INSEP
Institute of Sport, Expertise and Performance
مؤسسه‌ی ملی ورزش، مهارت و عملکرد
ICCS
مخفف عبارت ICCS
Institute for Cognitie Science Studies
پ‍ژوهشکده علوم شناختی ICCS در سال ...
IPM
مخفف عبارت IPM
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mat ...
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM مر...
IMF
مخفف عبارت IMF
Impossible Missions Force
نیروی ماموریت غیرممکن یکی از بخش ه...
شبنم
مخفف عبارت شبنم
شبکه بازرسی و نظارت مردمی
شبکه بازرسی و نظارت مردمی از طریق ...
UNODC
مخفف عبارت UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل ...