مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
LOC
مخفف عبارت LOC
Library Of Congress
کتابخانه ملی کنگره آمریکا کتابخانه ملی...
NIMA
مخفف عبارت NIMA
National Imagery and Mapping Agency
آژانس ملی تصویربرداری و نقشه‌نگاری...
USPTO
مخفف عبارت USPTO
United States Patent and Trademark Office
اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات...
DOI
مخفف عبارت DOI
Department of the Interior
وزارت کشور ایالات متحده آمریکا (United...
USDA
مخفف عبارت USDA
United States Department of Agriculture
وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا...
DOT
مخفف عبارت DOT
Department Of Transportation
وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا...
HHS
مخفف عبارت HHS
Health and Human Services
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات...
VA
مخفف عبارت VA
Veterans Affairs
وزارت امور کهنه سربازان ایالات متحده...
FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...
SNMMI
مخفف عبارت SNMMI
Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری...
NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE...
SISMI
مخفف عبارت SISMI
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به...
USTR
مخفف عبارت USTR
United States Trade Representative
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (Office...
MIT
مخفف عبارت MIT
Millî İstihbarat Teşkilatı
سازمان اطلاعات ملی (به ترکی استانبولی:...