مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با نام...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...
AMA
مخفف عبارت AMA
American Marketing Association
انجمن بازاریابی آمریکا، انجمنی تخصصی...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
EBU
مخفف عبارت EBU
European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
OHA
مخفف عبارت OHA
Open Handset Alliance
اتحادیه گوشی باز یک کنسرسیوم از شرکت‌ها...
ISACA
مخفف عبارت ISACA
Information Systems Audit and Control Association Accountants
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های...
ITF
مخفف عبارت ITF
International Transport Workers Federation
انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل...
OVP
مخفف عبارت OVP
Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
ساحفاجا
مخفف عبارت ساحفاجا
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی...
ساحادم
مخفف عبارت ساحادم
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع...