مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
ع.س
مخفف عبارت ع.س
عقیدتی سیاسی
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز مانند سایر...
هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...
سپکا
مخفف عبارت سپکا
سگ‌های پلیس کار ازموده
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا واحد سپکا...
سمات
مخفف عبارت سمات
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...
سجام
مخفف عبارت سجام
سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...
وبدا
مخفف عبارت وبدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...
IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با نام...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...
AMA
مخفف عبارت AMA
American Marketing Association
انجمن بازاریابی آمریکا، انجمنی تخصصی...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
EBU
مخفف عبارت EBU
European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...