مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
ISIRI
مخفف عبارت ISIRI
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در...
IEC
مخفف عبارت IEC
International Electrotechnical Commission Standards
کمیسیون بین‌المللی الکترونیک...
IETF
مخفف عبارت IETF
Internet Engineering Task Force
نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF)، گروهی...
NCBI
مخفف عبارت NCBI
National Center for Biotechnology Information
مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری معروف به...
BIEL
مخفف عبارت BIEL
Beirut International Exhibition Leisure Center
مرکز بین‌المللی نمایشگاهی بیروت یا...
ISO
مخفف عبارت ISO
The International Organization for Standardization
سازمان بین‌المللی استانداردسازی که...
NASA
مخفف عبارت NASA
National Aeronautics and Space Administration
ناسا مخفف «سازمان ملی هوانوردی و فضایی...
ILO
مخفف عبارت ILO
International Labour Organization
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات...
FBI
مخفف عبارت FBI
Federal Bureau of Investigation
اداره بازرسی فدرال و یا پلیس فدرال...