مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
UNESCO
مخفف عبارت UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل...
UNICEF
مخفف عبارت UNICEF
United Nations International Children's Emergency Fund
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام...
CERN
مخفف عبارت CERN
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
سرن (CERN) یا سازمان اروپایی پژوهش‌های...
ITU
مخفف عبارت ITU
International Telecommunication Union
اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور...
CCA
مخفف عبارت CCA
Christian Coalition of America
مؤسسهٔ ائتلاف مسیحیان برای آمریکا (CCA)...
DIN
مخفف عبارت DIN
Deutsches Institut für Normung
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلمانی...
ANSI
مخفف عبارت ANSI
American National Standards Institute
مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI یک موسسه...
ISIRI
مخفف عبارت ISIRI
Institute of Standards and Industrial Research of Iran
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در...
IEC
مخفف عبارت IEC
International Electrotechnical Commission Standards
کمیسیون بین‌المللی الکترونیک...
IETF
مخفف عبارت IETF
Internet Engineering Task Force
نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF)، گروهی...
NCBI
مخفف عبارت NCBI
National Center for Biotechnology Information
مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری معروف به...
BIEL
مخفف عبارت BIEL
Beirut International Exhibition Leisure Center
مرکز بین‌المللی نمایشگاهی بیروت یا...
ISO
مخفف عبارت ISO
The International Organization for Standardization
سازمان بین‌المللی استانداردسازی که...
NASA
مخفف عبارت NASA
National Aeronautics and Space Administration
ناسا مخفف «سازمان ملی هوانوردی و فضایی...