لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:15
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ANSI
مخفف عبارت ANSI
American National Standards Institute
مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI یک موس...
ISIRI
مخفف عبارت ISIRI
Institute of Standards and Industrial Research of Ir ...
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون د...
IEC
مخفف عبارت IEC
International Electrotechnical Commission Standards
کمیسیون بین‌المللی الکترونیک
NCBI
مخفف عبارت NCBI
National Center for Biotechnology Information
مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری معروف...
BIEL
مخفف عبارت BIEL
Beirut International Exhibition Leisure Center
مرکز بین‌المللی نمایشگاهی بیروت یا...
ISO
مخفف عبارت ISO
The International Organization for Standardization
سازمان بین‌المللی استانداردسازی که...
NASA
مخفف عبارت NASA
National Aeronautics and Space Administration
ناسا مخفف «سازمان ملی هوانوردی و ف...
ILO
مخفف عبارت ILO
International Labour Organization
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسا...
FBI
مخفف عبارت FBI
Federal Bureau of Investigation
اداره بازرسی فدرال و یا پلیس فدرال...