لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 10:38
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

UNDP
مخفف عبارت UNDP
United Nations Development Programme
برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا ...
UNEP
مخفف عبارت UNEP
United Nations Environment Programme
برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وا...
IMF
مخفف عبارت IMF
International Monetary Fund
صندوق بین‌المللی پول یکی از ارگان‌...
CIA
مخفف عبارت CIA
Central Intelligence Agency
آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) یا سازما...
UNESCO
مخفف عبارت UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural ...
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازما...
UNICEF
مخفف عبارت UNICEF
United Nations International Children's Emergen ...
صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به ...
CERN
مخفف عبارت CERN
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
سرن (CERN) یا سازمان اروپایی پژوهش...
ITU
مخفف عبارت ITU
International Telecommunication Union
اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور...
CCA
مخفف عبارت CCA
Christian Coalition of America
مؤسسهٔ ائتلاف مسیحیان برای آمریکا ...
RPI
مخفف عبارت RPI
Rensselaer Polytechnic Institute
مؤسسه پلی تکنیک رنسلیر (RPI) از دا...
DIN
مخفف عبارت DIN
Deutsches Institut für Normung
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلم...
ANSI
مخفف عبارت ANSI
American National Standards Institute
مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI یک موس...
ISIRI
مخفف عبارت ISIRI
Institute of Standards and Industrial Research of Ir ...
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون د...
IEC
مخفف عبارت IEC
International Electrotechnical Commission Standards
کمیسیون بین‌المللی الکترونیک