لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

سمات
مخفف عبارت سمات
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
سجام
مخفف عبارت سجام
سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
وبدا
مخفف عبارت وبدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴...
AMA
مخفف عبارت AMA
American Marketing Association
انجمن بازاریابی آمریکا، انجمنی تخص...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیان...
EBU
مخفف عبارت EBU
European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایر...
ISACA
مخفف عبارت ISACA
Information Systems Audit and Control Association Ac ...
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های ا...
AIS
مخفف عبارت AIS
Accounting Information System
سامانه اطلاعاتی حسابداری (AIS) سام...
ITF
مخفف عبارت ITF
International Transport Workers Federation
انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل