مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
JCPOA
مخفف عبارت JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
CRUSH
مخفف عبارت CRUSH
Committee for the Responsible Use of Silver in Health
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلامت...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...
SPV
مخفف عبارت SPV
Special Purpose Vehicle
SPV سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت است که...
IFRS
مخفف عبارت IFRS
International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی...
CFT
مخفف عبارت CFT
Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که...
LM
مخفف عبارت LM
Lockheed Martin
لاکهید مارتین (LM) شرکت هوافضا، تجهیزات...
سجا
مخفف عبارت سجا
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران...
DATA
مخفف عبارت DATA
Debt, AIDS, Trade in Africa
سازمان بدهی، ایدز و تجارت در آفریقا...
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
سادا
مخفف عبارت سادا
سازمان اسلامی دانشجویان ایران
سازمان اسلامی دانشجویان ایران...