مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
FE-TISH
مخفف عبارت FE-TISH
Federated European Tourism Information Systems Harmonisation
فدرال هماهنگ سازی سیستم‌های اطلاعات...
DARPA
مخفف عبارت DARPA
Defense Advanced Research Projects Agency
دارپا (DARPA) یا آژانس پروژه‌های...
کارا
مخفف عبارت کارا
درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به...
ATSC
مخفف عبارت ATSC
Advanced Tactical Communications System
کمیتهٔ سامانه‌های تلویزیونی پیش‌رفته...
CMIIT
مخفف عبارت CMIIT
China Ministry of Industry and Information Technology
وزارت صنایع و فناوری چین...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
JCPOA
مخفف عبارت JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
CRUSH
مخفف عبارت CRUSH
Committee for the Responsible Use of Silver in Health
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلامت...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...
SPV
مخفف عبارت SPV
Special Purpose Vehicle
SPV سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت است که...
IFRS
مخفف عبارت IFRS
International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی...