مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
AIA
مخفف عبارت AIA
American Institute of Architects
سازمانی صنفی که در سال ۱۸۵۷ تأسیس شد و...
ASLA
مخفف عبارت ASLA
American Society of Landscape Architects
سازمانی حرفه‌ای معماران طراح محیط و...
JICA
مخفف عبارت JICA
Japan International Cooperation Agency
جایکا نام یک سازمان مستقل دولتی...
UFM
مخفف عبارت UFM
Union for the Mediterranean
اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه به...
UCP
مخفف عبارت UCP
Uniform Customs and Practice
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا...
ACAN
مخفف عبارت ACAN
Advisory Committee on Antarctic Names
کمیته مشورتی بر روی نام قطب جنوب...
CMR
مخفف عبارت CMR
Convention Marchandise Routière
کنوانسیون CMR که در سال 1956 مورد تصویب...
IATA
مخفف عبارت IATA
International Air Transport Association
یاتا (IATA) انجمن بین‌المللی حمل و نقل...
WPS
مخفف عبارت WPS
Word Processing Society
سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی...
WCCE
مخفف عبارت WCCE
Word Conference on Computers in Education
کنفرانس جهانی کامپیوترها در تعلیم و...
FDA
مخفف عبارت FDA
Food and Drug Administration
اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده...
OAS
مخفف عبارت OAS
Organization of American States
سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS یک...
SPA
مخفف عبارت SPA
System and Procedures Association
انجمن سیستم‌ها و رویّه‌ها. سازمان تخصصی...
SCDP
مخفف عبارت SCDP
Society of Certified Data Processors
سازمانی که علایق و خواست‌های متخصصین...
SMIS
مخفف عبارت SMIS
Society for Management Information Systems
انجمن سیستم‌های مدیریت اطلاعات. سازمان...