مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
IIAF
مخفف عبارت IIAF
Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
آجا
مخفف عبارت آجا
ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی ایران یا به اختصار...
ساواک
مخفف عبارت ساواک
سازمان امنیت و اطلاعات کشور
سازمان امنیت و اطلاعات کشور که معمولاً...
FEI
مخفف عبارت FEI
Federation Equestrain International
فدراسيون بين المللي سواركاري...
ABRS
مخفف عبارت ABRS
Association of British Riding Schools
انجمن مدارس سواركاري انگلستان...
HRW
مخفف عبارت HRW
Human Rights Watch
دیدبان حقوق بشر نام یک سازمان غیر دولتی...
HPD
مخفف عبارت HPD
Houston Police Department
ادارهٔ پلیس هیوستون (HPD) تاسیس ۱۸۴۱،...
HCA
مخفف عبارت HCA
united states House Committee on Appropriations
کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان...
HUD
مخفف عبارت HUD
United States Department of Housing and Urban Development
وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده...
سمپاد
مخفف عبارت سمپاد
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...
سمت
مخفف عبارت سمت
سازمان مطالعه و تدوین
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی...
ELN
مخفف عبارت ELN
Ejército de Liberación Nacional
دومین سازمان چریکی چپ کلمبیا که هیچوقت...
ECS
مخفف عبارت ECS
Electro Chemical Society
انجمن الکتروشیمی آمریکا (ECS) معتبرترین...
TUV
مخفف عبارت TUV
Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) سازمانی...
UNGA
مخفف عبارت UNGA
United Nations General Assembly
مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) رکن...