لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 12:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SPA
مخفف عبارت SPA
System and Procedures Association
انجمن سیستم‌ها و رویّه‌ها.
سا...
SCDP
مخفف عبارت SCDP
Society of Certified Data Processors
سازمانی که علایق و خواست‌های متخصص...
SMIS
مخفف عبارت SMIS
Society for Management Information Systems
انجمن سیستم‌های مدیریت اطلاعات.
SCM
مخفف عبارت SCM
Society for Computer Medicine
انجمن پزشکی کامپیوتر. سازمانی که پ...
NBS
مخفف عبارت NBS
National Bureau of Standards
اداره ملّی استانداردها. یک آژانس د...
NCGA
مخفف عبارت NCGA
National Computer Graphics Association
یک سازمان تخصصی برای افراد علاقمند...
MCC
مخفف عبارت MCC
Microelectric and Computer technology Corporation
علامت اختصاری MCC انجمن ریزالکترون...
IPAI
مخفف عبارت IPAI
Information Processing Association of Isreal
انجمن پردازش اطلاعات اسرائیل
QNC
مخفف عبارت QNC
Queensland Nursing Council
شورای کوئیزلند پرستاری در استرالیا
CRC
مخفف عبارت CRC
Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون ...
AEC
مخفف عبارت AEC
Atomic Energy Commission
کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمر...
NRC
مخفف عبارت NRC
Nuclear Regulatory Commission
کمیسیون ساماندهی هسته‌ای ایالات مت...
ACEA
مخفف عبارت ACEA
Association des Constructeurs Européens d'Autom ...
انجمن خودروسازان اروپا
نداجا
مخفف عبارت نداجا
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا ...