لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

سمپاد
مخفف عبارت سمپاد
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...
سمت
مخفف عبارت سمت
سازمان مطالعه و تدوین
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس...
ELN
مخفف عبارت ELN
Ejército de Liberación Nacional
دومین سازمان چریکی چپ کلمبیا که هی...
TUV
مخفف عبارت TUV
Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) ساز...
TRT
مخفف عبارت TRT
Turkiye Radio Television
سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه یا ت...
AIA
مخفف عبارت AIA
American Institute of Architects
سازمانی صنفی که در سال ۱۸۵۷ تأسیس ...
ASLA
مخفف عبارت ASLA
American Society of Landscape Architects
سازمانی حرفه‌ای معماران طراح محیط ...
JICA
مخفف عبارت JICA
Japan International Cooperation Agency
جایکا نام یک سازمان مستقل دولتی بی...
UFM
مخفف عبارت UFM
Union for the Mediterranean
اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه به ...
UCP
مخفف عبارت UCP
Uniform Customs and Practice
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ی...
ACAN
مخفف عبارت ACAN
Advisory Committee on Antarctic Names
کمیته مشورتی بر روی نام قطب جنوب
CMR
مخفف عبارت CMR
Convention Marchandise Routière
کنوانسیون CMR که در سال 1956 مورد ...