لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 03:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

امک
مخفف عبارت امک
اتحاد مبارزان کمونیست
امک سازمانی ایرانی و کمونیستی بود ...
IPCC
مخفف عبارت IPCC
Independent Police Complaints Commission
کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن ب...
SIS
مخفف عبارت SIS
Secret Intelligence Service
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتا...
RIAA
مخفف عبارت RIAA
Recording Industry Association of America
انجمن صنفی ضبط موسیقی آمریکا یا به...
آجا
مخفف عبارت آجا
ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی ایران یا به اخت...
HCA
مخفف عبارت HCA
united states House Committee on Appropriations
کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان...
HUD
مخفف عبارت HUD
United States Department of Housing and Urban Develo ...
وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متح...
سمپاد
مخفف عبارت سمپاد
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...
سمت
مخفف عبارت سمت
سازمان مطالعه و تدوین
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس...
ELN
مخفف عبارت ELN
Ejército de Liberación Nacional
دومین سازمان چریکی چپ کلمبیا که هی...