لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 13:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PETA
مخفف عبارت PETA
People for the Ethical Treatment of Animals
بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در ب...
IAHD
مخفف عبارت IAHD
International Association for Handicapped Divers
انجمن بین‌المللی غواصان معلول یا ب...
سوک
مخفف عبارت سوک
سازمان وحدت کمونیستی
سوک سازمانی مارکسیستی بود که در جن...
ASME
مخفف عبارت ASME
American Society of Mechanical Engineers
انجمن مهندسان مکانیک آمریکا به اخت...
امک
مخفف عبارت امک
اتحاد مبارزان کمونیست
امک سازمانی ایرانی و کمونیستی بود ...
IPCC
مخفف عبارت IPCC
Independent Police Complaints Commission
کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن ب...
SIS
مخفف عبارت SIS
Secret Intelligence Service
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتا...
RIAA
مخفف عبارت RIAA
Recording Industry Association of America
انجمن صنفی ضبط موسیقی آمریکا یا به...
آجا
مخفف عبارت آجا
ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی ایران یا به اخت...
HCA
مخفف عبارت HCA
united states House Committee on Appropriations
کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان...
HUD
مخفف عبارت HUD
United States Department of Housing and Urban Develo ...
وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متح...