مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
CSI
مخفف عبارت CSI
Crime Scene Investigator
گروهی است وابسته به پلیس دولت آمریکا که...
IAU
مخفف عبارت IAU
International Astronomical Union
اتحادیه بین‌المللی اختر شناسی (IAU) در...
WMO
مخفف عبارت WMO
World Meteorological Organization
سازمان جهانی هواشناسی (WMO) یک سازمان...
IUPAC
مخفف عبارت IUPAC
International Union of Pure and Applied Chemistry
اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی...
MI6
مخفف عبارت MI6
Military Intelligence Section 6
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا...
IADC
مخفف عبارت IADC
International Association of Drilling Contractors
انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری...
NIH
مخفف عبارت NIH
National Institutes of Health
موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا...
NIMH
مخفف عبارت NIMH
National Institute of Mental Health
موسسه ملی بهداشت روان ایالات متحده...
LLC
مخفف عبارت LLC
Living Learning Community
انجمن آموزش زندگی (در دانشگاه های مختلف)...
DEA
مخفف عبارت DEA
Drug Enforcement Administration
سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا...
NTSB
مخفف عبارت NTSB
National Transportation Safety Board
انجمن ملی ایمنی حمل و نقل (ایالات متحده)...