لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:49
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
IDA
مخفف عبارت IDA
International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توس...
KGB
مخفف عبارت KGB
Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti
کِی‌جی‌بی (KGB) مخفف نام اداره اطل...
ACGIH
مخفف عبارت ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygie ...
مجمع دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آم...
ETSI
مخفف عبارت ETSI
European Telecommunications Standards Institute
موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط ...
ACM
مخفف عبارت ACM
Association for Computing Machinery
نام اولین انجمن علوم کامپیوتری است...
BCCI
مخفف عبارت BCCI
Bank of Credit and Commerce International
بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی...
MADD
مخفف عبارت MADD
Mothers Against Drunk Driving
مادران مخالف رانندگی در حالت مستی ...
UNCTAD
مخفف عبارت UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (...
IBWM
مخفف عبارت IBWM
International Bureau of Weights and Measures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
FAA
مخفف عبارت FAA
Federal Aviation Administration
اداره هوانوردی فدرال به اختصار FAA...