لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 12:18
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
واجا
مخفف عبارت واجا
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ...
NEA
مخفف عبارت NEA
National Endowment for the Arts
پشتوانه ملی هنرهای آمریکا نام یک س...
NSC
مخفف عبارت NSC
National Security Council
شورای ملی امنیت ایالات متحده آمریک...
NIC
مخفف عبارت NIC
National Intelligence Council
شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در ...
NARA
مخفف عبارت NARA
National Archives and Records Administration
دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، م...
NSF
مخفف عبارت NSF
National Science Foundation
بنیاد ملی علوم آمریکا NSF، یک سازم...
CBP
مخفف عبارت CBP
Customs and Border Protection
اداره گمرک و محافظت مرزی ایالات مت...
USEPA
مخفف عبارت USEPA
United States Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
NSA
مخفف عبارت NSA
National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آم...
DIA
مخفف عبارت DIA
Defense Intelligence Agency
آزانس اطلاعاات دفاعی از اعضای جامع...
NOAA
مخفف عبارت NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration
سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات م...
IRISL
مخفف عبارت IRISL
Islamic Republic of Iran Shipping Lines
سازمانها و شرکتهای تابعه شرکت کشتي...
ASEAN
مخفف عبارت ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی که بیشتر...
OECD
مخفف عبارت OECD
Organisation for Economic Co-operation and Developme ...
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سازم...
IBRD
مخفف عبارت IBRD
International Bank for Reconstruction and Developmen ...
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جز...