لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
JCPOA
مخفف عبارت JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با ...
CRUSH
مخفف عبارت CRUSH
Committee for the Responsible Use of Silver in Healt ...
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلا...
IFRS
مخفف عبارت IFRS
International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی ب...
CFT
مخفف عبارت CFT
Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی ...
سجا
مخفف عبارت سجا
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
سادا
مخفف عبارت سادا
سازمان اسلامی دانشجویان ایران
سازمان اسلامی دانشجویان ایران