لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 18:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IFRS
مخفف عبارت IFRS
International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی ب...
CFT
مخفف عبارت CFT
Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی ...
سجا
مخفف عبارت سجا
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
سادا
مخفف عبارت سادا
سازمان اسلامی دانشجویان ایران
سازمان اسلامی دانشجویان ایران
بکفا
مخفف عبارت بکفا
برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...
بتاجا
مخفف عبارت بتاجا
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایر...