مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
WPATH
مخفف عبارت WPATH
World Professional Association for Transgender Health
انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها...
SITE
مخفف عبارت SITE
Society for Information Technology and Teacher Education
انجمن فناوری و آموزش معلم...
IRPGF
مخفف عبارت IRPGF
International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل...
BEA
مخفف عبارت BEA
Book Expo America
نمایشگاه بین‌المللی کتاب آمریکا (مخفف...
شیت
مخفف عبارت شیت
شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷،...
نقاب
مخفف عبارت نقاب
نجات قیام ایران بزرگ
محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته...
ECHO
مخفف عبارت ECHO
Eastern Regional Conference of Homophile Organizations
کنفرانس منطقه ای شرق سازمان‌های...
EP
مخفف عبارت EP
European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
AML
مخفف عبارت AML
Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
JSOC
مخفف عبارت JSOC
Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به اختصار...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
INGO
مخفف عبارت INGO
International Non-Governmental Organization
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی...