مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
ECHO
مخفف عبارت ECHO
Eastern Regional Conference of Homophile Organizations
کنفرانس منطقه ای شرق سازمان‌های...
EP
مخفف عبارت EP
European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
AML
مخفف عبارت AML
Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
JSOC
مخفف عبارت JSOC
Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به اختصار...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
INGO
مخفف عبارت INGO
International Non-Governmental Organization
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی...
CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
FE-TISH
مخفف عبارت FE-TISH
Federated European Tourism Information Systems Harmonisation
فدرال هماهنگ سازی سیستم‌های اطلاعات...
DARPA
مخفف عبارت DARPA
Defense Advanced Research Projects Agency
دارپا (DARPA) یا آژانس پروژه‌های...
کارا
مخفف عبارت کارا
درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به...
ATSC
مخفف عبارت ATSC
Advanced Tactical Communications System
کمیتهٔ سامانه‌های تلویزیونی پیش‌رفته...
CMIIT
مخفف عبارت CMIIT
China Ministry of Industry and Information Technology
وزارت صنایع و فناوری چین...