مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CREA

Canadian Real Estate Association

ارسال نظر
سازمان مشاورین املاک کاناداCREA

ارسال نظر