لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISDS

International Sheep Dog Society

انجمن بین‌المللی سگ گله
ISDS