لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WPATH

World Professional Association for Transgender Health

انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها
WPATH