لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:53
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NYCC

North Yorkshire County Council

شورای شهر شمالی یورکشایر
NYCC