لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:09
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCAA

Nigerian Civil Aviation Authority

اداره هواپیمایی کشوری نیجریه
NCAA