لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 15:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ATSC

Advanced Tactical Communications System

کمیتهٔ سامانه‌های تلویزیونی پیش‌رفته
ATSC