لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:34
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CMIIT

China Ministry of Industry and Information Technology

وزارت صنایع و فناوری چین
CMIIT