لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف USPPD

United States Pentagon Police

پلیس پنتاگون ایالات متحده یا (USPPD) آژانس رسمی پلیس فدرال دفتر وزیر دفاع (OSD) است. این آژانس وابسته به آژانس حفاظت نیرو پنتاگون ایالات متحده آمریکا است.

USPPD