لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:59
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها، (International Bureau of Weights and Measures)، یکی از سه سازمانی است که برای نگهداری از سیستم استاندارد بین‌المللی یکاها (SI) پایه‌گذاری شده‌اند.

این سازمان که معمولاً با اختصار فرانسوی آن، BIPM، شناخته می‌شود، در سال ۱۸۷۵ و پس از امضای پیمان متر، ایجاد شد
BIPM