لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:10

مخفف ITF

International Transport Workers Federation

انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل
ITF