لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OVP

Osterreichische Volks Partei

حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش است. حزب در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد.

رهبر حزب یوزف پرول Josef Pröll است.

شاخه جوانان حزب Junge Volkspartei است.

در انتخابات مجلس ۲۰۰۲ حزب 2 076 833 رای (42.30%, 79 کرسی) دریافت کرد.

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴ نامزد حزب، بنیتا فررو-ولدنر (Benita Ferrero-Waldner) به 1 969 326 رای (47.6%) دست یافت.

حزب 6 کرسی در پارلمان اروپا دارد.
OVP