لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:08
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FWB

Frankfurter Wertpapierbörse

بورس سهام فرانکفورت (FWB) یکی از بازارهای بورس سهام است که از لحاظ سرمایه بازار، در رتبه دوازدهم در دنیا قرار دارد و در فرانکفورت آم ماین، آلمان واقع است و توسط دویچه بورزه اداره می‌شود.
FWB