لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 21:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PCRM

Physicians Committee for Responsible Medicine

کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM) یک نهاد غیر انتفاعی واقع در واشینگتن، دی.سی. می باشد که به ترویج و گسترش رژیم غذائی گیاهخواری مطلق (veganism) می پردازد . همچنین این نهاد در پی ارج نهادن و بهاء دادن حداکثری به مقوله اخلاقیات در پژوهش های علوم پزشکی می باشد و در این راستا با آزمایش روی حیوانات مخالفت ورزیده و به معرفی و گسترش روش ها و ابزارهای جایگزین آزمایش روی حیوانات می پردازد.
PCRM