لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:32
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ULAN

Union List of Artist Names

اتحادیه فهرست نام هنرمندان به اختصار (ULAN) پایگاه داده برخطی است که در آن ۲۹۳،۰۰۰ نام و نام خانوادگی هنرمندان و انواع تلفظ‌ها در چند زبان نگهداری می‌شودو نام‌هایی که در طی زمان تغییر کردند مثلاً افرادی که بعد از ازدواج تغییر نام دادند نیز در این مجموعه موجود است.
ULAN